Configurare PAT pentru o Singură Adresă Publică IPv4.

Figura 1 prezintă topologia implentării PAT pentru o singură translație de adresă publică IPv4. În exemplu , toate host-urile din rețeaua 192.168.0.0/16 (cu potrivire ACL 1) care trimit trafic prin router-ul R2 la Internet vor fi translatate la adresa IPv4 209.165.200.225 (adresa IPv4 pe interfața S0/1/0). Fluxurile de trafic vor fi identificate de numerele de port din tabela NAT , pentru că cuvântul cheie "overload" a fost folosit. . .

Figura 2 prezintă pașii de urmat pentru a configura PAT cu o singură adresă IPv4. Dacă o singură adresă publică IPv4 este disponibilă , configurarea de supraîncărcare atribuite adresa publică la interfața exterioară care se conectează la ISP. Toate adresele de interior sunt translatate la o singură adresă IPv4 când ies din interfața de exterior.

Pasul 1. Definiți un ACL pentru a permite traficul ce urmează a fi translatat.

Pasul 2. Configurați translația sursă folosind cuvintele cheie "interface" și "overload". . . . . Cuvântul cheie "interface" identifică , care interfață a adresei IP este folosită atunci când se translatează adresele interne. . . Cuvântul cheie "overload" direcționează router-ul să urmărească numerele de port pentru fiecare intrare NAT. . .

Pasul 3. Identificați care interfețe sunt de interior în raport cu NAT. Adică oricare interfață care se conectează la rețeaua interioară.

Pasul 4. Identificați care interfeță este de exterior în raport cu NAT. Aceasta ar trebui să fie aceeași interfață identificată în declarația translației sursă din Pasul 2.

Configurația este similară cu cea de NAT dinamic , cu exceția faptului că în loc de intervalul de adrese cuvântul cheie "interface" este folosit pentru identificarea adreselor IPv4 de exterior. . . Așadar , nici un interval de NAT nu este definit.

Folosiți Syntax Checker în Figura 3 pentru a configura PAT folosind o singură adresă pe R2.