Router-ul R2 a fost configurat să ofere PAT clienților din 192.168.0.0/16. Când hosturile interne ies din R2 la internet , ele sunt translatate la o adresă IPv4 din intervalul PAT cu un număr de port sursă unic.

Aceleași comenzi utilizate pentru a verifica NAT static si dinamic sunt folosite pentru a verifica PAT , cum este prezentat în Figura 1. Comanda show ip nat translations . arată translațiile de la două host-uri diferite la servere web diferite. Observați că două hosturi interioare diferite au alocate aceeași adresă IPv4 209.165.200.226 (adresă globală interioară). Numerele de port sursă din tabela NAT fac diferența între cele două tranzacții.

Așa cum se arată în Figura 2, comanda show ip nat statistics verifică , caă NAT-POOL2 a alocat o singură adresă pentru ambele tranzacții. Incluse în ieșire sunt informații despre numărul și tipul de translații active , configurarea parametrilor NAT , numărul de adrese din interval și câte au fost alocate.