Folosiți comanda debug ip nat . pentru verificarea funcționarea funcției NAT prin afișarea aproape fiecărui pachet care este translatat de router. Comanda debug ip nat detailed . generează o descriere a fiecărui pachet luat în considerare pentru translație. Această comandă , de asemean , furnizează informații despre anumite erori sau condiții exceptie , precum incapacitatea de a aloca adrese globale. Comanda debug ip nat detailed . generează mai multe informații decât debug ip nat . , dar poate furniza detalii care pot fi necesare pentru depanarea problemei NAT. Întotdeauna opriti depanarea când ați terminat.

Figura 1 prezintă un model de . afișare de debug ip nat. Afișarea arată că host-ul interior (192.168.10.10) a inițiat traficul către host-ul exterior (209.165.201.1) și adresa sursă a fost translatată la 209.165.200.226.

Când decodați afișajul debug-ului , rețineți ce indică următoarele simboluri și valori:

Notă:Verificați dacă referirea ACL din comanda NAT permite toate rețelele necesare. În Figura 2 , doar adresele din 192.168.0.0/16 sunt eligibile pentru translație. Pachetele din interiorul rețelei destinate Internetului cu adrese sursă care nu sunt permise explicit de către ACL 1 nu sunt translatate de R2.