Pasul 1. Configurarea interfeţei de management

O adresă IP şi un subnet mask sunt configurate pe interfaţa de management SVI a switch-ului din modul configurării interfeţei VLAN. După cum se arată in Figura 1, comanda interface vlan 99 este folosită pentru a intra în modul de configurare de interfaţă. . . Comanda ip address este folosită pentru a configura adresa IP. . . Comanda no shutdown activează interfaţa. . În acest exemplu, VLAN 99 este configurată cu adresa IP 172.17.99.11

SVI-ul interfeţei VLAN 99 nu va apărea ca "up/up" până când VLAN 99 nu este creat şi nu este un dispozitiv conectat la un port al switch-ului asociat cu VLAN 99. Pentru a crea un VLAN cu vlan_id 99 şi pentru a-l asocia unei interfeţe, folosiţi următoarele comenzi:

S1(config)# vlan vlan_id

S1(config-vlan)# name vlan_name

S1(config)# end

S1(config)# interface interface_id

S1(config-if)# switchport access vlan vlan_id

Pasul 2. Configurarea Default Gateway

Switch-ul ar trebui să fie configurat cu un default gateway dacă va fi accesat din reţele care nu sunt conectate direct. Default gateway este router+ul la care este conectat switch-ul. Switch-ul va trimite mai departe pachete IP cu adresele IP destinaţie din afara reţelei locale prin default gateway. După cum se arată în figura 2, R1 este default gateway pentru S1. Interfaţa de pe R1 conectată la switch are adresa IP 172.17.99.1. Această adresă este adresa default gateway pentru S1.

Pentru a configura default gateway al switch-ului folosiţi comanda ip default-gateway. . . Introduceţi adresa IP a default gateway. Default gateway este adresa IP a interfeţei routerului la care este conectat switch-ul. Folosiţi comanda copy running-config startup-config pentru a crea o copie de rezervă a configuraţiei.

Pasul 3. Verificaţi configuraţia

După cum se arată in Figura 3, comanda show ip interface brief este folositoare atunci când se vrea determinarea stărilor interfeţelor fizice şi virtuale. Rezultatul arătat în figură confirmă faptul că interfaţa VLAN 99 a fost configurată cu o adresă IP şi un subnet mask, iar portul Fast Ethernet F0/18 a fost atribuit interfeţei de management VLAN 99. Ambele interfeţe sunt acum "up/up" şi funcţionale.