Duplex-ul și viteza

Porturile switch-ului pot fi configurate manual cu setări duplex şi de viteză specifice. Folosiţi comanda duplex interface configuration mode pentru a specifica manual modul duplex pentru un port al switch-ului. . Folosiţi comanda speed interface configuration mode pentru a specifica manual viteza unui port al switch-ului. . În figura 1, portul F0/1 pe switch-urile S1 şi S2 sunt configurate manual cu comanda full keyword for the duplex şi comanda 100 keyword for the speed. . . . . . . . .

Setările implicite pentru modul duplex şi viteza porturilor pe switch-urile Cisco Catalyst 2960 şi 3560 sunt ,de asemenea, auto. Porturile 10/100/1000 funcționează fie în modul half-duplex,atunci când sunt setate la 10 sau 100 Mb/s,fie doar în mod full-duplex când sunt setate la 1000 Mb/s(1 Gb/s). Cisco recomandă numai folosirea comenzii auto pentru duplex şi a comenzii speed pentru a evita problemele de conectivitate între dispozitive. . . . . Când identificaţi probleme ale portului switch-ului, trebuie verificate setările modului duplex şi ale vitezei.

Notă:Setările nepotrivite pentru modul duplex şi pentru viteza porturilor switch-ului pot provoca probleme de conectivitate. Eşecul negocierii auto poate crea setări nepotrivite.

Toate porturile de fibră optică, cum ar fi porturile 100BASE-FX, funcţionează numai la o viteză presetată şi sunt mereu full-duplex.

Folosiţi Syntax Checker din Figura 2 pentru a configura portul F0/1 al switch-ului S1.