Figura 1 descrie câteva dintre opțiunile pentru comanda show cae sunt foarte folositoare pentru a verifica proprietățile configurabile comune ale switch-ului. . .

Figura 2 arată un exemplu de afișaj prescurtat pentru comanda show running-config. . . Folosiți această comandă pentru a verifica dacă switch-ul este corect configurat. După cum se vede în afișajul pentru S1, sunt arătate câteva informații-cheie:

Comanda show interfaces este o altă comandă des folosită care afișează informații despre status-ul și statistica din rețea a interfețelor switch-ului. . . Comanda show interfaces este folosită des pentru configurarea și monitorizarea dispozitivelor din rețea. . .

În figura 3 este arătat rezultatul introducerii comenzii show interfaces fastEthernet0/18. . . Prima linie din figură indică faptul că interfața FastEthernet0/18 este up/up ceea ce înseamnă că este funcțională. Mai jos se arată ca duplex-ul este plin și că viteza este de 100 Mb/s.