Pe un PC,este folosit un client SSH, precum PuTTY, pentru a conectarea la un server SSH. Pentru exemplele din figurile 1 şi 3 au fost configurate următoarele:

În figura 1,PC-ul iniţiază o conexiune SSH cu adresa SVI VLAN IP a S1.

În figura 2, utilizatorului i s-au cerut un nume de utilizator şi o parolă. Utilizând configurarea din exemplul precedent, se introduce numele de utilizator admin şi parola ccna. . . . . După introducerea combinaţiei corecte, utilizatorul este conectat prin SSH la CLI de pe switch-ul Catalyst 2960.

Pentru a afişa versiunea şi configurarea datelor pentru SSH pe dispozitivul pe care aţi configurat serverul SSH, folosiţi comanda show ip ssh. . . În exemplu este activat SSH versiunea 2. Pentru a verifica conexiunile SSH la dispozitiv, folosiţi comanda show ssh (vedeţi Figura 3). . .