Figura 1 rezumă configurația implicită de securitate a porturilor pe un switch Cisco Catalyst.

Figura 2 prezintă comenzile CLI Cisco IOS necesare pentru configurarea securității de port pe portul Fast Ethernet F0/18 de pe switch-ul S1. Observați că în exemplu nu este specificat modul de încălcare a securității. În acest exemplu, modul de încălcare este shutdown(modul implicit).

Figura 3 arată cum să activați adresele MAC sticky sigure pentru securitatea portului pe portul Fast Ethernet 0/19 al switch-ului S1. După cum s-a menționat anterior, numărul maxim de adrese MAC sigure poate fi configurat manual. În acest exemplu, sintaxa comenzii Cisco IOS este folosită pentru a seta numărul maxim de adrese MAC la 50 pentru portul 0/19. Modul de încălcare al securității este setat la shutdown, implicit.