Există un număr mare de moduri de a schimba apartenența portului VLAN. Figura 1 arată sintaxa pentru a schimba portul switch-ului la apartenența VLAN 1 cu comenzile no switchport access vlan din modul de configurația al interfeței.

Interfața F0/18 a fost atribuită anterior la VLAN 20. Comanda no switchport access vlan este introdusă pentru interfața F0/18. Examinați afișajul comenzii show vlan brief așa cum se arată în Figura 2. Comanda show vlan brief arată că tipul de atribuire și aparteneță a tipului de VLAN pentru toate porturile switch-ului. Comanda show vlan brief arată câte o linie pentru fiecare VLAN. Afișajul pentru fiecare VLAN include numele , statutul și porturile switch-ului.

VLAN 20 este încă activ , chiar dacă nu are porturi atribuite la el. În Figura 3 , afișajul comenzii show interfaces f0/18 switchport verifică dacă accesul VLAN pentru interfața F0/18 a fost resetat la VLAN 1.

Un port poate avea cu ușurintă apartenența la VLAN schimbată. Nu este necesar de a elimina portul din VLAN pentru a îi schimba apartenența. Atunci când un port de acces are apartenența la VLAN schimbată la un alt VLAN existent , noua apartenență la VLAN pur și simplu înlocuiește apartenența VLAN-ului anterioară. În Figura 4 , portul F0/11 este atribuit VLAN 20.

Folosiți Syntax Checker în Figura 5 pentru a schimba apartenența portului VLAN.