În figură , comanda no vlan vlan-id din modul de configurare global este folosită pentru a șterge VLAN 20 din switch. Switch-ul S1 are o configurație minimă cu toate porturile în VLAN 1 și nefolosite în VLAN 20 în baza de date VLAN. Comanda show vlan brief verifică dacă VLAN 20 nu mai este prezent în fișierul vlan.dat după utilizarea comenzii no vlan 20 .

Atenție:Înainte de a șterge un VLAN , asigurați-vă mai întâi să realocați toate porturile care aparțin unui VLAN diferit. Oricare porturi care nu sunt mutate într-un VLAN activ nu pot comunica cu alte host-uri după ce VLAN-ul este șters și până când sunt atribuite unui VLAN activ.

Alternativ , întregul fișier vlan.dat poate fi șters folosind comanda delete flash:vlan.dat în modul executiv privilegiat. . . Versiunea comenzii prescurtată (delete vlan.dat).poate fi folosită dacă fișierul vlan.dat nu a fost mutat de la locația inițială. După emiterea comenzii și reîncărcarea switch-ului , VLAN-urile configurate anterior nu vor mai fi prezente. Acest lucru pune switch-ul în setările din fabrică în privința configurațiilor VLAN.

Notă:Pentru switch-ul Catalyst , comanda erase startup-config trebuie să însoțească comanda delete vlan.dat înainte de a folosi reload (reîncărcare) pentru a restaura switch-ul la configurările de bază.