După ce VLAN-ul este configurat , configurațiile VLAN pot fi validate folosind comenzile show din Cisco IOS. . .

Figura 1 afișează exemplele opțiunilor comenzii show vlan și show interfaces. . . . .

În exemplul din Figura 2 , comanda show vlan name student . produce afișajul care nu este ușor de interpretat. Varianta optimă este fă folosiți comanda show vlan brief. . . Comanda show vlan summary afișează numărul tuturor VLAN-urilor configurate. Afișajul din Figura 2 arată șapte VLAN-uri.

Comanda show interfaces vlan vlan-id afișează detalii care sunt dincolo de scopul acestui curs. Informațiile importante apar pe linia a doua în Figura 3 , indicând că VLAN 20 este pornit.

Folosiți Syntax Checker în Figura 4 pentru a afișa informațiile portului de pe switch folosind comenzile show interfaces interface-id switchport. . Aceasată comanda poate fi folosită pentru a verifica sarcinile și modul VLAN.