Un trunk VLAN este o legătura OSI de Layer 2 dintre două switch-uri care transportă trafic pentru toate VLAN-urile (numai dacă lista permisă de VLAN este restricționată manual sau dinamic). Pentru a activa legăturile trunk , configurați porturile pe oricare capăt al legăturii fizice cu seturi paralele de comenzi.

Pentru a configura un port de switch pe un capăt al unei legături trunk , folosiți comanda switchport mode trunk. . . Cu această comandă , interfața trece permanent în modul trunk. Portul intră într-un Protocol Dinamic de Trunking (Dynamic Trunking Protocol - DTP)care negociază conversia legăturii trunk chiar și dacă interfața pe care se conectează nu este de acord cu schimbarea. DTP este descris în subiectul următor. În acest curs , comanda switchport mode trunk . este singura metoda de a implementa configurație trunk.

Sintaxa comenzii Cisco IOS care specifică VLAN-ul nativ (altul decât Vlan 1) este prezentată în Figura 1. În acest exemplu , VLAN 99 este configurat ca fiind VLAN nativ folosind comanda switchport trunk native vlan 99. . .

Folosiți comenzile Cisco IOS switchport trunk allowed vlan vlan-list pentru a specifica lista de VLAN-uri permise pe legătura trunk.

În Figura 2 , VLAN-urile 10 , 20 , 30 acceptă calculatoarele Facultate , Student , Clienți (PC1 , PC2 și PC3). Portul F0/1 de pe switch-ul S1 este configurat ca port de trunk și transmite traficul pentru VLAN-urile 10 , 20 , 30. VLAN 99 este configurat ca fiind VLAN nativ.

Figura 3 arată configurația portului F0/1 pe switch-ul S1 ca fiind port de trunk. VLAN-ul nativ este schimbat la VLAN 99 și lista de VLAN-uri acceptate este limitată la VLAN 10 , 20 , 30.

Dacă VLAN-ul nativ nu este permis pe legătura de trunk , trunk-ul nu va permite deloc traficul de date pentru VLAN-ul nativ.

Notă:Configurația presupune utilizarea switch-urilor Cisco Catalyst 2960 care folosește automat încapsularea 802.1Q pe legăturile trunk. Alte switch-uri necesită configurarea manuală a încapsulării. Întotdeauna configurați ambele capete ale legăturii de trunk cu același VLAN nativ. Dacă configurația trunk 802.1Q nu este la fel la ambele capete , Software-ul Cisco IOS raportează erori.