Figura 1 afișează configurația portului F0/1 a switch-ului S1. Configurația este verificată cu comanda show interfaces interface-ID switchport. .

Zona subliniată de sus arată ca portul F0/1 are modul administrativ setat la trunk. .. Portul este în modul trunking. Următoarea zonă subliniată verifică că VLAN-ul nativ este VLAN-ul 99. Mai jos în afișaj, zona subliniată arată ca toate VLAN-urile sunt activate pe trunk.

Folosiți Syntax Checker din Figura 2 pentru a configura un trunk care să susțină toate VLAN-urile pe interfața F0/1, cu VLAN-ul nativ 99. Verificați configurația trunk cu commanda show interfaces f0/1 switchport .