Legăturile de trunk sunt configurate în mod normal static cu comanda switchport mode trunk . Poturile trunk ale switch-urilor Cisco Catalyst folosesc DTP pentru a negocia starea legăturii. Când un port de pe o legătură trunk este configurat cu un mod trunk care este incompatibil cu portul trunk vecin, nu se formează o legătură trunk între cele două switch-uri.

în scenariul ilustrat în Figura 1, PC4 nu se poate conecta la serverul web intern. Topologia indică o configuraţie validă. De ce există o problemă?

Verificați starea porturilor trunk pe switch-ul S1 folosind comanda show interfaces trunk . Afișajul prezentat în Figura 2 arată că interfaţa Fa0/3 de pe switch-ul S1 nu este momentan o legătură trunk. Examinând interfaţa Fa0/3 arată că portul switch-ului este defapt în modul dynamic auto. O analiză a trunk-urilor de pe switch-ul S3 arată că nu există porturi trunk active. O analiză mai aprofundată arată în plus că interfaţa Fa0/3 este în modul dynamic auto. Acest lucru explică de ce trunk-ul este inactiv.

Pentru a rezolva această problemă, reconfiguraţi modul trunk pe porturile F0/2 de pe switch-urile S1 şi S3 după cum este arătat în Figura 3. După această schimbare, rezultat comenzii show interfaces indică că portul de pe switch-ul S1 este acum în modul trunking. Afişajul de la PC4 indică că şi-a recăpătat conectivitatea cu serverul Web/TFTP găsit la adresa IP 172.17.10.30.