Funcțiile primare ale unui router sunt de a:

Router-ul folosește tabela de routare pentru a determina calea cea mai bună de a transmite pachetul. Când un router primește un pachet , examinează adresa de destinație a pachetului și folosește tabela de routare pentru a căuta cea mai buna cale către acea rețea. Tabela de routare include , de asemeana , interfața ce va fi folosită pentru a transmite pachetele către fiecare rețea cunoscută. Când o potrivire este găsită , router-ul încapsulează pachetul într-un frame de legătură de date a interfeței de ieșire sau plecare și pachetul este înaintat către destinația sa.

Este posibil pentru un router să primească un pachet care este încapsulat într-un singur tip de frame data link și de a transmite acel pachet pe o interfață care folosește un alt tip de frame data link. De exemplu , un router poate primi un pachet pe interfața Ethernet , dar trebuie transmis pe o interfață configurată cu Protocol Point-to-Point (PPP). Încapsularea legăturii de date depinde de tipul de interfața pe router și tipul de mediu la care se conectează. Tehnologiile diferite ale legăturii de date pe care router-ul se poate conecta includ Ethernet , PPP , Frame Relay , DSL , cablu și wireless (802.11 , Bluetooth).

Animația din figură urmărește un pachet de la PC sursă la PC destinație. Observați că responsabilitatea router-ului este de a găsi rețeaua destinație în tabelul de routare și transmiterea pachetului către destinație. În acest exemplu , router-ul R1 primește pachetul încapsulat pe frame-ul Ethernet. După re-încapsularea pachetlului , R1 folosește adresa IP de destinație a pachetului pentru a căuta în tabela de routare pentru adresa de rețea potrivită. După ce este găsită o adresă de rețea destinație în tabelul de routare , R1 încapsulează pachetul într-un frame PPP și transmite pachetul către R2. Un proces similar se realizează de către R2.

Notă:Router-ele folosesc rute statice și protocoale dinamice pentru a învață despre rețele la distanță și pentru a contrui tabela de routare.