Unui host îi pot fi atribuite informații despre adresa IP fie:

Figura 1 și Figura 2 oferă exemple de configurare statică și dinamică de adrese IPv4.

Adresele alocate static sunt folosite pentru a identifica resurse specifice ale rețelei , precum serverele și imprimantele rețelei. Ele pot de asemenea sa fie folosite în rețele mai mici cu hosturi puține. Cu toate acestea , majoritatea dispozitivelor host obțin informația adresei IPv4 prin accesarea unui server DHCP. În întreprinderile mari , serverele DHCP dedicate furnizează servicii multor LAN-uri care sunt implementate. Într-o ramură mai mică sau birou mic , serviciile DHCP pot fi oferite de un switch Cisco Catalyst sau un Cisco ISR.