Configurarea unei interfețe IPv6 este similară cu cea pentru IPv4. Majoritatea comenzilor de configurare și verificare IPv6 din IOS Cisco sunt similare cu omoloagele lor din IPv4. În majoritatea cazurilor, singura diferența este utilizarea ipv6 în loc de ip în comenzi.

O interfață IPv6 trebuie să fie:

Notă:O interfață poate genera propria adresă IPv6 link-local fără a avea o adresă globală de unicast folosind comanda ipv6 enable. . .

Spre deosebire de IPv4 , interfețele IPv6 vor avea mai mult decât o adresă IPv6. La un nivel minim , un dispozitiv IPv6 trebuie să aibă o adresă link-local IPv6 dar cel ami probabil va avea și o adresă globală IPv6 de unicast . IPv6 suportă de asemenea abilitatea ca o interfață de a avea multiple adrese globale IPv6 de unicast de la aceeași subrețea. Următoarele comenzi pot fi folosite pentru a genera static global unicast sau adresă link-local IPv6:

În exemplul de topologie prezentat în Figura 1 , R1 trebuie configurat să suporte următoarele adrese de rețea IPv6:

Când un router este configurat utilizând comanda ipv6 unicast-routing , router-ul începe să trimită mesaje de ICMPv6 Router ADvertisement pe interfață. Acest lucru permite unui PC conectat la interfață să configure adresa IPv6 automat și să seteze un default gateway fără a necesita servicii de server DHCPv6. Alternativ , un PC conectat la o rețea IPv6 poate primi adresa IPv6 atribută static , cum este prezentat în Figura 2. Observați că adresa de default gateway configurată pentru PC1 este o adresă globală de unicat IPv6 a intefeței GigabitEthernet 0/0 a R1.

Interfețele router-ului în exemplul din topologie trebuie configurate și activate cum este prezetentat în Figurile de la 3 la 5.

Folosiți Syntax Checker în Figura 6 pentru a configura adresele globale de unicast IPv6 pe router-ul R2.