În acest laborator, veți atinge următoarele obiective:

Laborator - Configurarea Setărilor de Bază ale Router-ului cu CLI IOS