Procesele următoare au loc când R2 primește un frame pe interfața sa Fa0/0:

1. R2 examinează adresa MAC destinație , care se potrivește cu adresa MAC a interfeței receptor , FastEthernet 0/0. R2 , așadar , copiază frame-ul în buffer-ul său.

2. R2 identifică câmpul Ethernet Type ca fiind 0x800 , ceea ce înseamnă ca frame-ul Ethernet conține un pachet Upv4 în partea de date a frame-ului.

3. R2 decapsulează frame-ul Ethernet.

4. Pentru că adresa de destinație IPv4 a pachetului nu se potrivește cu nici o adresă a interfeței a lui R2 , acesta consultă tabela sa de rutare pentru a ruta acest pachet. R2 caută în tabela de rutare pentru adresa IPv4 destinația a pachetului folosind același proces utilizat de către R1.

Tabela de rutare a lui R2 are o rută către rețeaua 192.168.4.0/24 , cu o adresă IPv4 next-hop 192.168.3.2 și o interfață de ieșire Serial 0/0/0. Pentru că interfața de ieșire nu este o rețea Ethernet , R2 nu trebuie să rezolve adresa IPv4 next-hop cu o adresă MAC destinație.

5. Pachetul Ipv4 este acum încapsulat într-un frame de legături de date noi și este trimis afară pe interfața de ieșire Serial 0/0/0.

Când interfața este conexiune serială punct-la-punct (P2P) , router-ul încapsulează pachetul IPv4 în legătura de frame de date corespunzătoare folosită de către interfața de ieșire (HDLC , PPP , etc.). Pentru că nu există adrese MAC pe interfețele serial , R2 setează legătura de date a adresei destinație echivalent cu una de broadcast.

Animația din figură ilustrează cum R2 înaintează pachetul către R3.