Apoi , router-ul poate fi configurat să efectueze routing inter-VLAN.

Interfețele router-ului sunt configurate într-o manieră similară configurării interfețelor VLAN pe switch-uri. Pentru a configura o interfață specifică , schimbați pe modul de configurare al interfeței din modul de configurare globală.

Așa cum se arată în Figura 1 , fiecare interfață este configurată cu o adresă IP folosind comanda ip address ip_address subnet_mask în modul de configurare al interfeței.

În acest exemplu , interfața G0/0 este configurată cu adresa IP 172.17.10.1 și masca de subrețea 255.255.255.0 folosind comanda ip address 172.17.10.1 255.255.255.0 .

Interfețele router-ului sunt dezactive în mod normal și trebuie activate folosind comanda no shutdown înainte de a fi folosite. După ce comanda no shutdown din modul de configurare al interfeței a fost folosită , o notificare apare , ce indică faptul că interfața și-a schimbat starea la UP. Această indică faptul că interfața este acum activă.

Procesul se repetă pentru toate interfețele router-ului. Fiecare interfața a router-ului trebuie atribuită unei subrețele unice pentru ca rutarea să aibă loc. În acest exemplu , cealaltă interfață a router-ului , G0/1 , a fost configurată să utilizeze adresa IP 172.17.30.1 care este pe o subrețea diferită fața de interfața G0/0.

Dupa ce adresele IP au fost atribuite interfețelor fizice și interfețele sunt active , router-ul este capabil să realizeze routing inter-VLAN.

Examinați tabelul de routing folosind comanda show ip route .

În Figura 2 , sunt două rute vizibile în tabela de rutare. O rută este către subrețeaua 172.17.10.0 , care este atașată la interfața locală G0/0. Cealaltă rută este la subrețeaua 172.17.30.0 , care este atașată la interfața locală G0/1. Router-ul folosește acest tabel de rutare pentru a determina unde să trimită traficul pe care îl primește. De exemplu , dacă router-ul primește un pachet pe interfața G0/0 destinat subrețelei 172.17.30.0 , router-ul va identifica faptul că trebuie să trimită pachetul pe interfața G0/1 pentru a ajunge la host-urile rețelei 172.17.30.0.

Observați litera C în stânga fiecărei intrare de rută pentru VLAN-uri. Această literă indică faptul că ruta este locală pentru o interfață conectată , care este de asemenea identificată în intrare de rută. Folosind ieșirea din acest exemplu , traficul a fost destinat subrețelei 172.17.30.0 , router-ul va înainta traficul pe interfața G0/1.