Legacy inter-VLAN routing folosește interfețe fizice care au o limitare semnificativă. Router-ele au un număr limitat de interfețe fizice la care se pot conecta la VLAN-uri diferite. Pe măsură ce numărul de VLAN-uri crește într-o rețea , având o singură interfață fizică pe router per VLAN se epuizează repede capacitatea interfețelor fizice ale router-ului. O alternativa în rețelele mai mari este de a folosi VLAN trunking și subinterfețe. VLAN trunking permite o singură interfață fizică de a ruta traficul pentru mai multe VLAN-uri. Această tehnică este numită router-on-a-stick și folosește subinterfețe virtuale pe router pentru a depăși limitările hardware bazate pe interfețele fizice ale router-ului.

Subinterfețele sunt interfețe virtuale bazate pe software care sunt atribuite interfețelor fizice. Fiecare subinterfață este configurată independent cu propria sa adresă IP și mască de subrețea. Aceasta permite o singură interfață fizică de a fi simultan parte din rețele multiple logice.

La configurarea routing-ului inter-VLAN folosind modelul router-on-a-stick , interfața fizică a router-ului trebuie să fie conectată la o legătura trunk pe switch-ul adiacent. Pe router , subinterfețele sunt create pentru fiecare VLAN unic pe rețea. Fiecărei subinterfețe îi este atribuită o singură adresă IP specifică subrețelei/VLAN-ului și de asemenea configurată să eticheteze frame-uri pentru acel VLAN. În acest fel , router-ul poate păstra traficul de la fiecare subinterfață separată cum trece pe legătura trunk înapoi la switch.

Funcțional , modelul router-on-a-stick este la fel ca utilizarea modelului de routing inter-VLAN , dar în loc de a utiliza interfețe fizice pentru a efectua routing , subinterfețele unei singure interfețe sunt folosite.

În figură , PC1 vrea să comunice cu PC3. PC1 este pe VLAN 10 și PC3 este pe VLAN 30. Pentru ca PC1 să comunice cu PC3 trebuie să aiba datele rutate prin router-ul R1 via subinterfețe.

Faceți clic pe Pornește în figură pentru a vedea cum sunt folosite subnterfețele pentru a ruta între VLAN-uri. Când animația se oprește , citiți textul din stanga topologiei. Faceți clic pe Pornește din nou pentru a continua animația.

Folosind legături trunk și subinterfețe scade numărul de porturi de router și switch folosite. Nu numai că poate scuti niște bani , dar poate reduce complexitatea configurării. Prin urmare , abordarea subinterfeței router-ului poate scala la un număr mai mare de VLAN-uri decât configurarea unei singure interfețe fizice per VLAN.