Un alt tip de rută statică este o rută statică oscilantă. Rutele statice oscilante sunt acele rute care oferă o cale de rezervă pentru ruta statică sau dinamică primară , în eventualitatea unui eșec al legăturii. Ruta statică oscilantă este folosită numai atunci când ruta primară nu este disponibilă.

Pentru a realiza acest lucru , o rută statică oscilantă este configurată cu o distanță administrativă mai mare decât ruta primară. Amintiți-vă câ distanța administrativă reprezintă cât de sigură este ruta. Dacă exită mai multe căi către destinație , router-ul va alege calea cu distanța administrativă cea mai mică.

De exemplu , presupuneți că un administrator vrea sa creeze o rută statică oscilantă ca rezerva a unei rute învățată prin EIGRP. Ruta statică oscilantă trebuie să fie configurată cu o distanță administrativă mai mare decât EIGRP. EIGRP are o distanță administrativă de 90. Dacă o rută statică oscilantă este configurată cu distanța administrativă de 95 , ruta dinamică învățată prin EIGRP are prioritate față de ruta statică oscilantă. Dacă ruta învățată EIGRP este pierdută , ruta statică oscilantă este folosită în locul ei.

În figură , router-ul Branch înaintează de obicei tot traficul către router-ul HQ pe legătura privată WAN. În acest exemplu , routerele fac schimb de informații despre rută folosind EIGRP. O rută statică oscilantă , cu o distanță administrativă de 91 sau mai mare , poate fi configurată pentru a servi ca o cale de rezervă. Dacă legătura privată WAN eșuează și ruta EIGRP dispare din tabela de rutare , router-ul alege ruta statică oscilantă ca fiind calea cea mai bună pentru a ajunge la LAN-ul HQ.