Împreună cu comenzile ping și tracerouteutile pentru a verifica rute statice , includ:

Figura 1 prezintă un model de afișare a comenzii show ip route static . În acest exemplu , afișajul este filtrat folosind parametrii pipe și begin. . . Afișajul reflectă utilizarea rutelor statice folosind adresă next-hop.

Figura 2 afișează rezultatul comenzii show ip route 192.168.2.1 .

Figura 3 verifică , configurația ip route în configurația curentă.

Folosiți Syntax Checker în Figura 4 pentru a verifica setările de rutare ale lui R2.

Folosiți Syntax Checker în Figura 5 pentru a verifica setările de rutare ale lui R3.