Rutele statice pentru IPv6 sunt configurate utilizând comanda ipv6 route în modul de configurare globală. Figura 1 prezintă varianta simplificată de sintaxă a comenzii:

Router(config)# ipv6 route ipv6-prefix/prefix-length { ipv6-address | exit-intf }

Majoritatea parametrilor sunt identici cu versiunea IPv4 a comenzii. Rutele statice IPv6 pot fi de asemenea implementate ca:

Ca și cu IPv4 , aceste rute pot fi configurate ca fiind recursive , direct conectate sau complet specificate.

Comanda ipv6 unicast-routing trebuie configurată pentru a activa routerul astfel încât să înainteze pachete IPv6. Figura 2 afișează activarea rutării unicast IPv6.

Folosiți Syntax Checker în Figurile 3 și 4 pentru a activa rutare unicast IPv6 pe R2 și R3.