Împreună cu comenzile ping și tracerouteutile pentru a verifica rute statice , includ:

Figura 1 prezintă un model de afișare a comenzii show ipv6 route static . Afișajul reflectă utilizarea rutelor statice folosind adresele globale unicast next-hop.

Figura 2 arată un exemplu de afișaj al comenzii show ip route 2001:DB8:ACAD:3:: .

Figura 3 verifică , configurația ipv6 route în configurația curentă.