O rută default este o rută statică , care potrivește toate pachetele.

Router-ele folosesc deobicei rute default care sunt fie configurate local sau învățate de la un alt router , folosind un protocol de rutare dinamic. Ele sunt folosite când nu există alte rute ce potrivesc destinația IP a pachetului în tabela de rutare. Cu alte cuvinte , dacă o potrivire mai specifică nu există , atunci utilizați ruta default ca Gateway de Ultimă Instanță.

Rute statice default sunt utilizate de obicei atunci când conectați:

Așa cum se prezintă în figură , sintaxa comenzii pentru o rută statică default este similară cu oricare altă rută statică , cu excepția faptului că ipv6-prefix/prefix-length este ::/0, care se potrivește cu toate rutele.

Sintaxa comenzii de bază pentru o rută statică default este: