Activitate - Cât Costă ?

Această activitate de modelare ilustrează conceptul de cost al rutării pentru rețea.

Veți fi un membru al unei echipe de cinci studenți care trec prin rute pentru a completa scenariile activității. O cameră digitală sau vă aduceți propriul dispozitiv (BYOD) cu cameră , un cronometru și fișierul studentului pentru această activitate vor fi necesare pentru fiecare grup în parte. O persoană va acționa ca fotograf și înregistrator de evenimente , selectat de către fiecare grup. Cei patru membri rămași ai echipei vor participa în scenariile de mai jos.

O sală de clasă sau universitate , un coridor , o zonă de afară , o parcare sau oricare altă locație vor servi ca loc de întâlnire pentru aceste activități.

Activitatea 1

Cea mai înaltă persoană din grup stabilește o linie de start și de sosire prin marcarea a 15 pași de la start la sosire , care indică distanța pentru fiecare rută a echipei. Fiecare student va avea 15 pași de la linia de start către linia de sosire și apoi se va opri la pasul numărul 15 - nici un pas adițional nu este permis.

Notă:Nu toți studenții pot ajunge la aceeași distanță de la linia de start din cauza diferențelor de înălțime și a pasului. Fotograful va face o poză de grup a locației finale a întregii echipe după ce sunt parcurși cei 15 pași necesari.

Activitatea 2

O nouă linie de start și de sosire este stabilită; cu toate acestea , de data asta , va fi stabilită o distanță mai mare pentru rută față de distanța specificată în Activitatea 1. Pașii maximi nu vor fi utilizați ca o bază pentru crearea rutei particulare. Pe rând , studenții vor "parcurge noua rută de la început până la capăt de două ori".

Fiecare membru al echipei va număra pașii urmați pentru a completa ruta. Înregistratorul va cronometra fiecare student și la sosirea fiecărui membru al echipei la rută , înregistrați timpul necesar pentru a completa ruta în întregime și câți pași au fost făcuți așa cum sunt renumerați de către fiecare membru al echipei și înregistrați în fișierul studentului din echipă.

După ce ambele activități au fost completate , echipele vor utiliza pozele digitale făcute în Activitatea 1 și datele înregistrate din fișierul Activității 2 pentru a răspunde la întrebările de reflecție.

Răspunsurile grupului pot fi discutate în clasă , dacă permite timpul.

Activitate în Clasă - Cât Costă ? (Instrucțiuni)