Referitor la Figura 1. În acest scenariu, R1 aparține unui singur provider de servicii. Prin urmare, tot ceea ce este necesar ca R1 să acceseze Internetul este o rută statică implicită care iese prin interfața Serial 0/0/1.

În mod similar, rute statice pot fi configurate pe R2 și R3 dar este mult mai scalabil să adăugați câte o rută pe rând pe router-ul din margine R1 și apoi determinați R1 să le propage către celelalte routere folosind RIP. Pentru a oferi conectivitate la Internet celelorlalte rețele dintr-un domeniu de rutare RIP, ruta statică implicită trebuie să fie anunțată celorlalte routere folosind un protocol de rutare dinamic.

Pentru a propaga o rută implicită, router-ul din margine trebuie să fie configurat cu

Exemplul din Figura 2 configurează o rută statică implicită completă către provider-ul de servicii și apoi propagă ruta prin RIP. Observați că R1 are acum un Gateway de ultimă instanță și o rută implicită în tabela sa de rutare.

Folosiți Syntax Checker din Figura 3 pentru a verifica că ruta implicită a fost propagată la R2 și R3.