Pasul final în procesul de rutare link-state este că fiecare router folosește o bază de date pentru a construii o hartă completă a topologei și calculează calea cea mai bună pentru fiecare rețea destinație.

Eventual, toate router-ele primesc un LSP de la fiecare alte routere link-state din zona de rutare. Aceste LSP-uri sunt stocate în baza de date link-state.

Exemplul din figură arată conținutul bazei de date link-state a lui R1.

Ca rezultat al procesului de supraîncărcare, R1 a învățat informațiile link-state despre fiecare router din zona sa de rutare. Observați că R1 include și propriile informații link-state în baza de date link-state.

Cu o bază de date link-state completă, R1 poate folosi acum baza de date și algoritmul SPF (shortest path first) pentru a calcula ruta preferată sau cea mai scurtă cale până la fiecare rețea rezultând arborele SPF.