Folosind informația celei mai scurte căi determinate de algoritmul SPF, aceste căi pot fi acum adăugate la tabela de rutare. Figura arată că rutele au fost acum adăugate la tabela de rutare IPv4 a lui R1.

Tabela de rutare include, de asemenea, toate rețelele conectate direct și rutele de la alte surse, precum rutele statice. Pachetele sunt acum transmise în conformitate cu aceste intrări în tabela de rutare.