Pentru a menține informația de rutare , routerele OSPF completează următorul proces generic de rutare link-state pentru a ajunge la o stare de convergență.

1. Stabilește Adiacențe cu Vecinii (Figura 1) - Routerele activate OSPF trebuie să se recunoască întrele ele pe rețea înainte de a putea face schimb de informații. Un router activat OSPF trimite pachete Hello pe toate interfețele activate OSPF pentru a determina dacă vecinii sunt prezenți pe acele legături. Dacă un vecin este prezent , router-ul activat OSPF încearcă să stabilească o adiacență vecină cu acel vecin.

2. Schimb de Anunțuri Link-State (Figura 2) - DUpă ce adiacențele sunt realizate , routerele apoi schimbă anunțurile link-state (LSAs). LSA-uri conțin starea și costul fiecărei legături direct conectate. Routerele suprasolicită LSA-uri către vecinii adiacenți. Vecinii adiacenți ce primesc LSA-ul imediat suprasolicită LSA-ul către alt vecin direct conectat , până când toate routerele din aceeași zonă au LSA-uri.

3. Construiți Tabelul de Topologie (Figura 3) - După ce LSA-urile au fost primite , router-ele activate OSPF construiesc tabelul de topologie (LSDB) pe baza LSA-urilor primite. Baza de date are în cele din urmă toate informațiile despre topologia rețelei.

4. Executați Algoritmul SPF (Figurile 4 și 5 ) - Router-ele apoi pot executa Algoritmul SPF. Echipamentele din figură sunt utilizate pentru a indica execuția algoritmului SPF. Algoritmul SPF creează arborele SPF.

Conținutul arborelui SPF a lui R1 este afișat în Figura 6.

Din arborele SPF , căile cele mai bune sunt introduse în tabela de rutare. Deciziile de rutare sunt făcute pe baza intrărilor din tabela de rutare.