Figura 1 este topologia de referință pentru acest subiect. OSPFv2 este activat utilizând comanda router ospf process-id în modul de configurare globală. Valoarea process-id reprezintă un număr dintre 1 și 65,535 și este selectat de către administratorul de rețea. Valorea process-id este semnificativă pe plan local , ceea ce înseamnă ca nu trebuie să aibă aceeași valoare pe celelalte router-ele OSPF pentru a realiza relaii de adiacență cu acei vecini.

Figura 2 oferă un exemplu de intra in modul de configurare OSPF al router-ului pe R1.

Notă:Lista comenzilor a fost modificată pentru a afișa doar comenzi care sunt folosite în acest capitol. Pentru a completa o listă de comenzi , utilizați Syntax Checkers în Figura 3.

Utilizați Syntax Checker în Figura 3 pentru a intra modul de configurare OSPF al router-ului pe R2 și lista comenzilor este disponibilă la prompt.