Folosiți comanda passive-interface în modul de configurare al router-ului pentru a preveni transmiterea mesajelor de rutare printr-o interfață a router-ului , dar permite ca rețeaua să fie promovată altor routere , așa cum se vede în Figura 1. Mai exact , comanda oprește mesajele de rutare din a fi trimise pe interfața specificată. Cu toate acestea , rețeaua căreia îi aparține interfața este încă publicată în mesajele de rutare ca sunt trimise pe toate celelalte interfețe.

De exemplu , nu este nevoie de R1 , R2 și R3 să înainteze mesajele OSPF pe interfețele LAN. Configurația identifică interfața G0/0 a lui R1 ca pasivă.

Este important de știut că adiacența vecinilor nu poate fi formată pe o interfață pasivă. Aceasta este pentru că pachetele link-state nu pot fi trimise sau confirmate.

Comanda show ip protocols este apoi utilizată pentru a verifica dacă interfața Gigabit Ethernet a fost pasivă , așa cum se arată în Figura 2. Observați că interfața G0/0 este acum listată sub secțiunea Passive Interface(s). Rețeaua 172.16.1.0 este încă listată sub Routing for Networks , ceea ce înseamnă că această rețea este încă inclusă ca o intrare de rută în actualizările OSPF care sunt trimise către R2 și R3.

Notă:OSPFv2 și OSPFv3 suportă comanda passive-interface .

Folosiți Syntax Checker în Figura 3 pentru a configura interfața LAN ca o interfață pasivă pe R2.

Ca o alternativă , toate interfețele pot fi făcute pasive utilizând comanda passive-interface default . Interfețele care nu ar trebui să fie pasive pot fi re-activate utilizând comanda no passive-interface .

Continuați utilizarea Syntax Checker în Figura 3 și configurați interfața LAN ca o interfață pasivă pe R3.

Notă:În time ce completați syntax checker , observați că mesajele stărilor informative OSPF și interfețele sunt toate pasive și apoi cele două interfețe serial sunt făcute non-pasive.