OSPF utilizează o lățime de bandă de referință de 100 Mb/s pentru orice legăturicare sunt echivalente sau mai rapide decât conexiunea Ethernet. Așadar , costul atribuit unei interfețe Fast Ethernet cu o interfață de lățime de bandă 100Mb/s este echivalent cu 1.

Cost = 100,000,000 bps / 100,000,000 = 1

În timp ce calculele lucrează pentru interfețe Fast Ethernet , este problematic pentru legăturile care sunt mai rapide decât 100 Mb/s ; pentru că metrica OSPF utilizează doar numere întregi ca costul final al unei legături. În cazul în care ceva mai puțin de un număr întreg este calculat , OSPF rotunjește la ce mai apropiat număr întreg. Din acest motiv , din perspectiva OSPF , o interfață cu o lățime de bandă a interfeței de 100Mb/s (și costul 1) are același cost ca și interfața cu lățimea de bandă de 100Gb/s (costul 1).

Pentru a asista OSPF în a alege cea mai bună cale , lățimea de bandă de referință trebuie schimbată la o valoare mai mare pentru a acomoda rețelele cu legături mai rapide de 100Mb/s.

Reglarea Lățimii de Bandă de Referință

Schimbarea lățimii de bandă de referință nu afectează propriu-zis capacitatea lățimii de bandă pe legătura ; mai degrabă , afecteaza calculul utilizat pentru a determina metrica. Pentru a regla lățimea de bandă de referință , utilizați comanda auto-cost reference-bandwidth Mb/s în modul de configurare al router-ului. Această comandă trebuie configurată pe fiecare router în domeniul OSPF. Observați că valoarea exprimată în Mb/s ; așadar , pentru a ajusta costurile pentru :

Pentru a vă intoarce la lățimea de bandă de referintă default , utilizați comanda auto-cost reference-bandwidth 100 .

Tabelul din Figura 1 afișează costul OSPF dacă lățimea de bandă de referință este setată la Gigabit Ethernet. Deși valorile metrice cresc , OSPF face alegeri mai bune pentru că acuma poate să distingă legăturile Fast Ethernet și Gigabit Ethernet.

Figura 2 afișează costul OSPF dacă lățimea de bandă de referință este ajustată să potrivească 10 legături Gigabit Ethernet. Lățimea de bandă de referință trebuie ajustată în orice moment în care există legături mai rapide decât FastEthernet (100Mb/s).

Notă:: Costul reprezintă numere întregi care au fost rotunjite.

În Figura 3 , toate router-ele au fost configurate pentru a acomoda legătura GigabitEthernet cu comanda auto-cost reference-bandwidth 1000 în modul de configurare al router-ului. Noul cost acumulat pentru a ajunge la LAN-ul R2 172.16.2.0/24 de la R1:

Folosiți comanda show ip ospf interface s0/0/0 pentru a verifica costul curent OSPF atribuit interfeței seriale 0/0/0 a lui R1 , așa cum se arată în Figura 4. Observați cum se afișează un cost de 647.

Tabela de rutare a lui R1 în Figura 5 confirmă faptul că metrica pentru a ajunge la LAN-ul R2 are un cost de 648.