Ajustarea Lățimii de Bandă a Interfeței

Pentru a regla lățimea de bandă a interfeței , utilizați comanda bandwidth kilobits din modul de configurare al interfeței. Folosiți comanda no bandwidth pentru a restabili valoarea default.

Exemplul din Figura 1 ajustează lățimea de bandă a interfeței Serial 0/0/1 de pe R1 la 64 kb/s. O verificare rapidă confirmă că lățimea de bandă a interfeței este acum 64 kb/s.

Lățimea de bandă trebuie ajustată la fiecare capăt al legăturilor seriale , așadar :

Utilizați Syntax Checker în Figura 2 pentru a regla interfața serială a lui R2 și R3.

Notă:O concepție greșita pentru studenții care sunt noi în rețelistică și Cisco IOS este să presupnă că , comanda bandwidth schimbă lățimea de bandă fizica a legăturii. Comanda modifică doar metrica lățimii de bandă utilizată de EIGRP și OSPF. Comanda nu modifică lățimea de bandă a legăturii.