Operații Logice ACL

În figură , pachetele care intră în router prin interfața G0/0 sunt verificate pentru adresele sursă pe baza următoarelor mențiuni:

access-list 2 deny 192.168.10.10

access-list 2 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

access-list 2 deny 192.168.0.0 0.0.255.255

access-list 2 permit 192.0.0.0 0.255.255.255

Dacă pachetele sunt permise , ele sunt rutate prin router către o interfață de ieșire. Dacă pachetele sunt blocate , ele sunt lăsate la interfața de intrare.