Metoda 2: Utilizarea Număruluil Secvențial

Așa cum se arată în figura , configurația ACL 1 inițială incudea o declarație de host pentru host-ul 192.168.10.99. Aceasta a fost în eroare. Host-ul ar fi trebuit configurat ca 192.168.10.10. Pentru a edita ACL-ul utilizând numerele secvențiale urmați pașii următori:

Pasul 1. Afișati ACL-ul curent folosind comanda show access-lists 1 . Rezultatul acestei comenzi va fi discutat în detaliu mai târziu în această secțiune. Numărul de secvență este afișat la începutul fiecărei declarații. Număr de secvență a fost atribuit automat când declarația listei de acces a fost introdusă. Observați că declarația configurată greșit are numărul de secvență 10.

Pasul 2. Introduceți comanda ip access-lists standard care este utilizată pentru a configura ACL-uri numite. Numărul ACL-ului , 1 , este utilizat ca nume. Prima declarație configurată greșit trebuie să fie ștearsă utilizând comanda no 10 cu 10 referindu-se ca numărul de ordine. Apoi , se adaugă noul număr de secvență 10 utilizând comanda 10 deny host 192.168.10.10.

Notă:Declarațiile nu pot fi rescrise utilizând același număr secvențial ca o declarație existentă. Declarația actuală trebuie mai întâi ștearsă , apoi o nouă declarație poate fi adăugată.

Pasul 3. Verificați schimbările utilizând comanda show access-lists .

Așa cum s-a discutat anterior , Cisco IOS implementează o logică internă către listele de acces standard. Ordinea în care ACE-urile standard sunt introduse poate să nu fie ordinea în care ele sunt stocate , afișate sau procesate de către router. Comanda show access-lists afișează ACE-urile cu numerele lor de secvență.