După ce ACL-ul a fost aplicat la o interfață și câteva teste au avut loc , comanda show access-lists va arată statistici pentru fiecare declarație care a fost găsită. În rezultatul din Figura 1 , observați că declarațiile au fost găsite. Când traficul generat trebuie să găsească o declarație ACL , potrivirile din rezultatul comenzii show access-lists ar trebui să crească. De exemplu , dacă comanda ping a fost emisă de la PC1 către PC3 sau PC4 , rezultatul va arată o creștere în potriviri pentru declarația de interzicere a lui ACL 1.

Atât declarația permit cât și deny va urmări statisticile potrivirilor ; cu toate acestea , amintiți-vă că fiecare ACL are un deny implicit ca ultima declarație. Această declarație nu va apărea în comanda show access-lists , prin urmare , statisticile pentru declarație nu vor apărea. Pentru a vedea statisticile pentru deny implicit al oricărei declarații , aceasta trebuie configurată manual și va apărea în rezultat. Prudență maxima trebuie luată atunci când configurați orice declarație deny , pentru că aceasta va controla traficul. Dacă această declarație nu a fost configurată ca ultima declarație în ACL , poate cauza rezultate neașteptate.

În timpul testării unui ACL , contoarele pot fi șterse utilizând comanda clear access-list counters . Această comandă poate fi utilizată singură sau cu un număr sau nume a unui ACL specific. Așa cum se arată în Figura 2 , această comanda șterge contoarele statistice pentru un ACL.