După ce un ACL IPv6 este configurat, el este legat de o interfață folosind comanda ipv6 traffic-filter :

Router(config-if)# ipv6 traffic-filter access-list-name { in | out }

Figura arată că ACL-ul NO-R3-LAN-ACCESS configurat anterior și comenzile folosite pentru a aplica ACL-ul IPv6 inbound pe interfața S0/0/0. Aplicând ACL-ul inbound intefeței S0/0/0 vor respinge pachetele de la 2001:DB8:CAFE:30::/64 către ambele LAN-uri de pe R1.

Pentru a scoate un ACL de la o interfață , mai întâi introduceți comanda no ipv6 traffic-filter pe interfață , apoi introduceți comanda globală no ipv6 access-list pentru a elimina lista de acces.

Notă:IPv4 și IPv6 folosesc comanda ip access-class pentru a aplica o listă de acess porturilor VTY.